top of page

National Lottery Grant

Thank You - The National Lottery Grant!!

November 2021 saw the start of #SkettyFoodbank. At the time we were only feeding 120 people per month. Our numbers soon started to soar and by August 2022 we realised we had a new problem – food storage. Although Parklands Church, where we are based, was amazing, we desperately needed more space. We applied to 'The National Lottery Awards for All' grant for money to buy a shipping container. We were successful! This container has been amazing! We have now had the container for almost a year – and we really don’t know how we would have managed without it! Thank you #NationalLottery grants.

Ym mis Tachwedd 2021, dechreuodd Banc Bwyd Sgeti. Ar y pryd dim ond 120 o bobl y mis oedden ni'n eu bwydo. Dechreuodd ein niferoedd gynyddu’n gyflym ac erbyn Awst 2022 sylweddolon ni bod problem newydd gyda ni – storio bwyd. Er bod Eglwys Parklands, lle roedden ni wedi ein lleoli, yn anhygoel, roedd angen mwy o le arnon ni ar frys. Gwnaethon ni gais i grant 'Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol' am arian i brynu cynhwysydd llongau. Buon ni’n llwyddiannus! Mae'r cynhwysydd hwn wedi bod yn anhygoel! Rydyn ni bellach wedi cael y cynhwysydd ers bron i flwyddyn - wn i ddim sut y bydden ni wedi ymdopi hebddo! Diolch grantiau'r Loteri Genedlaethol.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page